Máy siêu âm khuyết tật Huatec FD340

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải: ≥ 30dB.
  • Sai số tuyến tính ngang: ≤ 1%
  • Dải động: ≥ 30 dB
  • Điểm mù: <10mm