Máy siêu âm khuyết tật Huatec FD100

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải: ≥ 30dB.
  • Sai số tuyến tính ngang: ≤ 1%
  • Dải động: ≥ 30 dB
  • Điểm mù: <10mm
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.