Máy kiểm tra dòng điện xoáy Huatec HEF-400

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 ℃ ~ +45 ℃
  • Nhiệt độ bảo quản: -20 ℃ ~ +50 ℃
  • Độ ẩm tương đối: ≤ 85%