Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-143-10

Nhà sản xuất:
  • Độ rộng dải đo: 150-175 mm.
  • Độ phân giải: 0.01 ~0.001 mm.
  • Độ chính xác: ±4 μm.
  • Trọng lượng: 720 g