Máy hiệu chuẩn nhiệt độ PROVA 136

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác cao và sự kết hợp của hiệu chuẩn RTD và cặp nhiệt điện (TC)
  • Nguồn và đo 14 loại RTD và điện trở
  • Nguồn và đo 11 loại cặp nhiệt điện (TC)
  • Các kết nối 4W, 3W và 2W để mô phỏng và đo lường RTD
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.