Bộ hiệu chuẩn nhiệt độ dòng Ametek PTC

Nhà sản xuất:
  • Đồng nhất nhiệt độ cao
  • Cảm biến tham chiếu thông minh
  • Giao tiếp USB
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.