Bộ hiệu chuẩn nhiệt độ dòng Ametek PTC

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đồng nhất nhiệt độ cao
  • Cảm biến tham chiếu thông minh
  • Giao tiếp USB

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT