Fluke Calibration 6531, 6532 E-DWT

Nhà sản xuất:

Tính năng sản phẩm:

  • Dải áp suất: 14 đến 140 MPa (2000 đến 20000 psi)
  • ± 0,02% tổng số đọc chính xác một năm, 0,025% trong hai năm
  • Khối lượng biến mômen thấp cho phép tạo áp suất và kiểm soát lên tới 140 MPa (20000 psi) với nỗ lực tối thiểu về thể chất
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.