Máy hiệu chuẩn đa chức năng Prova 131 DMM

24.500.000 21.500.000

Nhà sản xuất:
  • Nguồn 4 ~ 20 mA vòng lặp hiện tại
  • Mô phỏng máy phát 4 ~ 20 mA
  • Mô phỏng tải điện tử (Tối đa 30V, 20mA)
  •  Kiểm tra độ sáng LED (0 ~ 24mA)
  •  Nguồn 0 ~ 70mV và 0 ~ 15V
Máy hiệu chuẩn đa chức năng Prova 131 DMM

24.500.000 21.500.000

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.