Đồng hồ đo quy trình Fluke 726

Nhà sản xuất:

Tính năng sản phẩm:

  • Hiệu suất nguồn hiệu chuẩn và đo lường chính xác hơn
  • Độ chính xác 0,01%
  • Lỗi phát% tính
  • Giải thích kết quả hiệu chuẩn mà không cần máy tính
  • Bộ nhớ lưu trữ cho tối đa 8 kết quả hiệu chuẩn
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.