Fluke P5551

Nhà sản xuất:

Tổng quan về sản phẩm P5551 Pointer Remover / Punch :

Công cụ này được thiết kế để nhanh chóng loại bỏ và liên tục tái trang bị con trỏ của một máy đo áp suất.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.