Giá đỡ gắn tường LPBL3

Nhà sản xuất:

Giá đỡ tường có thể điều chỉnh cho các đầu dò trắc quang và đo bức xạ Ø 30 mm.