Bộ điều hợp tay cầm hình trụ HD2030AC3

Nhà sản xuất:

Dùng để lắp các gia tốc kế

Tay cầm hình trụ

Made in Italy