Chân Nhôm Cân Bằng Laser (1.2 Mét)

Chiều cao: 1.2 mét (khi rút lên tối đa)
Chất liệu: Nhôm

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.