Giá đỡ điện cực Delta Ohm HD22.3

Nhà sản xuất:

HD22.3: Giá đỡ điện cực phòng thí nghiệm có tấm đế. Cánh tay linh hoạt để định vị tự do. Thích hợp cho các điện cực có đường kính 12mm.