Bộ điều hợp chữ T Delta Ohm HD2030AC4

Nhà sản xuất:
  • Dùng để lắp các gia tốc kế
  • Hình dáng chữ T
  • Made in Italy