Giá đỡ ba chân xây dựng Bosch BT 160

  • Độ cao làm việc* 97 – 160 cm
  • Chiều cao làm việc, từ 97 cm
  • Độ cao làm việc, lên tới 160 cm
  • Trọng lượng, xấp xỉ* 4,1 kg
  • Ren giá đỡ ba chân 5/8″