Chân Nhôm Máy Thủy Bình (4.3 Kg)

Khối lượng: 4.3 kg
Dùng cho máy thủy bình

(Sản phẩm thường đã được bao gồm khi mua 1 bộ máy thủy bình đầy đủ)