Đế cân bằng Delta Ohm LPBL

Đế cân bằng

Có núm thay đổi độ cao

Made in Italia

Chất liệu cao cấp