Bộ hiệu chuẩn quy trình vòng lặp Volt mA eC380V – 0-20V và Bộ tạo tín hiệu 4-20mA

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo điện áp: phạm vi 0-100mV và 0-20V
  • Độ phân giải tương ứng 0,01mV và 1mV
  • Độ chính xác 0,02% + 3 số cho cả hai phạm vi
  • Đo dòng điện: phạm vi: 0 đến 24 mA
  • Độ phân giải 0,001mA
  • Độ chính xác 0,015% + 3 số
  • Đầu ra điện áp: phạm vi 0-100mV và 0-20V
  • Độ phân giải tương ứng 0,01mV và 1mV

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT