Máy hiệu chuẩn cặp nhiệt điện Volt mA eC370T – 0-20V, 4-20mA

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo điện áp: phạm vi 0-100mV (độ phân giải 0,01mV
  • Độ chính xác 0,06% + 4 số)
  • Độ phân giải 1mV, độ chính xác 0,08% + 5 số
  • Đo dòng điện: phạm vi: 0 đến 24 mA
  • Độ phân giải 0,001mA
  • Độ chính xác 0,08% + 5 số
  • Đầu ra điện áp: phạm vi 0-100mV và 0-20V
  • Độ phân giải tương ứng 0,01mV và 1mV

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT