Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-146-10

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo: 225-250mm.
  • Độ chính xác: ± 5µm.
  • Độ chia nhỏ nhất: 0.01mm.
  • Trọng lượng: 1,255 kg.