Ống nhòm đêm một mắt NV1x24 (Sản xuất tại Nga/Belarus)

Nhà sản xuất:

Loại: ống nhòm một mắt

Mode: NV 1×24 (loại 1 mắt)

Độ phóng đại: xx

Đai choàng đầu: Có

Vải làm sạch: Có

Danh mục: