Ống nhòm đêm Night Owl 5M

Nhà sản xuất:

Ống nhòm đêm 5M là ống nhòm một mắt sử dụng trong lĩnh vực hang hải rất thông dụng, được thiết kế 100% không thấm nước ,kích thước nhỏ gọn, độ phóng đại hình ảnh lên đến 5x

Danh mục: