Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm Yukon NV 4×50 (Nga)

Nhà sản xuất:

– Độ phóng đại : 4X

– Đường kính vật kính : 50

– Góc trường nhìn : 12o

– Điều chỉnh diop : +/-5

– Phạm vi quan sát : 250

Danh mục: