Ống nhòm đêm tích hợp Camera Teronic 100

Nhà sản xuất:
  • Dùng cho ngày và đêm – 24 giờ
  • Sử dụng tốt nhất là cho nhìn ban đêm
  • Gồm 5 chức năng có trong 1 thiết bị
  • Nhìn đêm hoàn hảo dành cho cả điều kiện sáng và tối.
  • Quan sát; chụp ảnh; quay phim; ghi hình; phát lại cả ngày và đêm.
Danh mục: