Ống nhòm đêm Yukon NV 5×60 (S/x tại Nga)

Nhà sản xuất:

Độ phóng đại cao ấn tượng

Độ phân giải cao

Phạm vi phát hiện dài

Có thể thích ứng với chân máy

Có thể thích ứng với ảnh và video

Danh mục: