Ống nhòm đêm Night Owl BG1

Nhà sản xuất:
  • Sử dụng với giá đỡ đầu, lật lên hoặc tháo rời hoàn toàn
  • Nâng cao nhận thức chiều sâu
  • Trường nhìn rộng
  • Mạch bảo vệ đèn sáng
  • Lấy nét cận cảnh
Danh mục: