Đầu dò đo bức xạ Delta Ohm LPUVA02

Nhà sản xuất:
  • Cảm biến với một bộ lọc đặc biệt
  • Nắp cảm biến với mái vòm chống bụi trong suốt
  • Có thể được sử dụng trong nhà
  • Đầu dò tùy chọn với đầu ra 4 ÷ 20mA hoặc đầu ra 0 ÷ 1VDC, 0 ÷ 5VDC, 0 ÷ 10VDC
  • Made in Italia