Máy đo độ chiếu xạ Delta Ohm LPNET07

Nhà sản xuất:

Độ nhạy điển hình 10 µV / (W / m2)
Trở kháng 2 Ω ÷ 4 Ω
Dải đo ± 2000 W / m2
Dải phổ:  0,2 µm ÷ 100 µm

Danh mục: