Máy đo bức xạ mặt trời Delta Ohm LPPYRHE16

Nhà sản xuất:

Trở kháng: 5 Ω ÷ 50 Ω

Phạm vi đo: 0-2000 W / m2

Trường nhìn: 5 ° (độ dốc 1 °)

Dải phổ: 200 nm ÷ 4000 nm (50%)

Danh mục: