Máy đo bức xạ mặt trời Delta Ohm LPPYRA03

Nhà sản xuất:
  • Độ nhạy điển hình:10 µV / (µW / m2)
  • Trở kháng:33Ω ÷ 45Ω
  • Phạm vi đo lường:0 ÷ 2000 W / m2
  • Lĩnh vực xem:2Π Sr.
Danh mục: