Máy phát bức xạ trắc quang Delta OHM HD2021T6

Nhà sản xuất:
  • Model: HD2021T6
  • Công dụng: Trắc quang độ rọi
  • Tiêu chuẩn IP67
  • Sản xuất tại: Ý