Đầu đo điểm sương Delta OHM HP480

Nhà sản xuất:
  • Chống ăn mòn ống kim loại;
  • Ngăn chặn sự hình thành băng bên trong đường ống dẫn đến tắc nghẽn đường ống
  • Ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trong thực vật để sử dụng trong y tế