Camera chụp ảnh nhiệt Testo 868

Nhà sản xuất:
  • Thông minh và nối mạng: Ứng dụng Thermography miễn phí cho phép bạn biên dịch, lưu trực tuyến hoặc gửi báo cáo ngắn trực tiếp trên trang web và hơn thế nữa
  • Camera kỹ thuật số tích hợp
  • Các chức năng sáng tạo như văn bản ScaleAssist cho hình ảnh nhiệt tương đương trong lĩnh vực xây dựng bản đồ nhiệt
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.