Camera hồng ngoại Fluke TiS55 220×165 (36.300 pixel)

Nhà sản xuất:

Fluke TIS5530HZ 30 HZ, 220 x 165, 2,8 mRad, Máy ảnh nhiệt sử dụng chung (-4 – 842 ° F) được xây dựng để thực hiện với các tính năng giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng xác định các vấn đề trước khi chúng trở thành thất bại tốn kém.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.