Camera nhiệt Testo 875i-2

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải 160 x 120
  • Nhạy cảm với nhiệt độ 0,05 ° C
  • Xem và đo nhiệt độ từ -4 đến 662 ° F
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.