Camera nhiệt Testo 890-2

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải máy dò 640 x 480
  • Tùy chọn SuperResolution
  • Tùy chọn Megapixel
  • Video phóng xạ
  • Tùy chọn nhiệt độ cao
  • Phần mềm IRSoft – đi kèm
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.