Fluke TiS60 Thermal Imager

Nhà sản xuất:

Fluke TIS609HZ 9 HZ, 260 x 195, 2,4 mRad, Máy ảnh nhiệt sử dụng chung (-4 – 1022 ° F) được xây dựng để thực hiện với các tính năng giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng xác định các vấn đề trước khi chúng trở thành thất bại tốn kém.

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.