Camera âm thanh Nor848A

Nhà sản xuất:
  • Micrô trên đĩa ngăn âm thanh và tiếng vọng từ phía sau
  • Độ ồn tự thấp và dải đo lớn
  • Tùy chọn RPM để phân tích máy quay.
  • Máy quay video quang học hiệu suất cao được bao gồm trong thiết bị đầu cuối của máy ảnh
Danh mục: