Cần micrô và bàn xoay Nor265

Nhà sản xuất:
  • Quét ± 90 ° và ± 180 °
  • Quét do người dùng xác định
  • Thời gian quét có thể lựa chọn
  • Điều khiển PC qua giao diện RS-232
  • Vị trí bùng nổ cố định do người dùng xác định
Danh mục: