Máy đo độ ồn Kimo SDA

Nhà sản xuất:
  • Các đơn vị đo LA, LAFmax, LAFmin, LASmax, LASmin
  • Khoảng đo 30-130 dB
  • Độ phân giải: 0,1 dB
  • Mức quy chuẩn 94dB
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.