Máy đo độ ồn KIMO DB300

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi từ 30 tới 137 dB.
  • Đo từ đơn giản tới phức tạp
  • Phân tích dữ liệu đo.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.