Camera âm thanh Norsonic Hextile

Nhà sản xuất:

Hextile – Nhẹ và di động

Đa dạng – Độ phân giải tuyệt vời

Multitile (chế độ LF) – Các phép đo tần số thấp

Danh mục: