Bộ nguồn lập trình BK Precision 9182B

Nhà sản xuất:
  • Đầu ra Dải thấp: 0-10 V, 0-20 A
  • Dải cao đầu ra: 0-20 V, 0-10 A
  • Công suất đầu ra tối đa: 200 W
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.