Bộ nguồn xoay chiều lập trình BK precision XLN15010-GL

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu ra: 5-150V
  • Sản lượng hiện tại: 0,04-10,4A
  • Công suất tối đa: 15608
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.