Bộ nguồn xoay chiều lập trình BK precision 9117

Nhà sản xuất:
  • Độ phân giải: 2 mV;
  • Độ chính xác 3mA : 0,05% + 30 mV; 0,2% + 120 mA
  • Hiệu suất: 80% (220 VAC)
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.