Bộ nguồn lập trình BK Precision XLN8018-GL

Nhà sản xuất:
  • Điện áp đầu ra 0 đến 80 VDC
  • Đầu ra hiện tại 0 đến 18 A
  • Ripple và tiếng ồn 7 mVrms, ≤ 80 mVp
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.