Nguồn một chiều Extech 382213 (đầu ra 5V và 12V cố định)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Điều chỉnh điện áp và dòng điện đầu ra
  • Điều chỉnh thiết bị đầu cuối cho đầu ra 5V / 0.5A và 12V / 1A
  • Đầu ra điện áp hoặc dòng điện không đổi

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT