Bộ nguồn lập trình BK precision 9115-AT

Nhà sản xuất:
  • Nhỏ gọn, mật độ cao, gói 1U
  • Giao diện USB và RS485 (Tiêu chuẩn)
  • Các phiên bản EDGL bao gồm các giao diện GPIB, LAN, USB và RS485
  • Giao diện lập trình tương tự bên ngoài
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.