Bộ cấp nguồn Prova 8000

Nhà sản xuất:
  • Hướng dẫn sử dụng x 1
  • clip cá sấu x 1 bộ
  • Thử nghiệm dẫn (đầu chuối hai mặt) x 1 bộ
  • Cáp USB x 1
  • CD (Trình điều khiển USB) x 1

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.